Gassmagnaten og visepresidentens sønn: Historien om Hunter Bidens inntog i Ukraina

Daværende visepresident Joe Bidens sønn ble med i styret for et obskurt ukrainsk gassselskap da eieren, en tidligere minister, forsøkte å navigere i trusselen om rettsforfølgelse og skiftende politiske vinder.